O Tomosu

 TOMOS DANAS
 
Danas je Tomos preduzeće sa jasnom vizijom i u budućnost usmerenom poslovnom strategijom. Od 1998. godine je deo međunarodne korporacije Hidrija. Tomos Group tako čine matično društvo Tomos d.o.o. motoindustrija sa sedištem u Kopru, Slovenija, (www.tomos.si) te kćerinska društva Tomos Nederland B.V. sa sedištem u Epe, Holandija (www.tomos.nl) te Tomos USA sa sedištem u Greenvile-u, Južna Karolina, SAD (www.tomosusa.com).
Spomenuta kćerinska društva su i centralni prodajni distribucioni centri za Evropsku uniju i Severnu Ameriku.
Tomos još od 1998. godine ispunjava visoke zahteve sadržane u međunarodnom standardu za obezbeđivanje kvaliteta ISO 9001:1994, sistem vođenja kvaliteta je dopunjen standardom ISO 9001:2000. Potvrda za odgovornu brigu o životnoj sredini izdata je sertifikatom za sistem upravljanja životnom sredinom ISO 14001.
Paleta proizvoda obuhvata oko 40 modela, odnosno vozila prilagođenih različitim tržištima i (zahtevnim) širokim potrebama kupaca sa karakterističnim dizajnerskim stilom. Sopstvenim razvojem je svaki model još dodatno približen željama kupaca.
Tomos danas ima 4 ključne produkcione linije koje su usmerene u korisnika i proizilaze iz njegovih potreba bilo za neizmernim užitkom u slobodi ili potrebe za ekonomičnim i ekološko prihvatljivim transportom.
To su:
a) Bicikli sa pomoćnim motorom (do 25 km/č)
b) Mopedi (do 45 km/č)
v) Linija skutera od 50 kubika do 150 kubika
g) Linija dostavnih vozila za institucionalne korisnike
Sva vozila odgovaraju strogim zahtevima/standardima u vezi zagađenja životne sredine bukom i izduvnim gasovima. Vozila imaju sertifikat EES (E(J), DOT i EPA (SAD) i TC i EPA (Kanada).
Sa godištem 2010. kod većine modela uvodeno je serijsko elektro pokretanje i automatsko ubrizgavanje ulja preko pumpe za ulje. Time Vam nudimo još prijatniju, udobniju i sigurniju vožnju Vašim novim vozilom Tomos.
Zahvaljujemo Vam se na dugogodišnjem poverenju i lojalnosti Tomosu.
 
 
Društvo Tomos je danas na tržištu afirmisan i dobro poznat proizvođač visoko kvalitetnih i za korisnika praktičnih motocikala i bicikala s pomoćnim motorom.
Počeci sežu u daleku 1954. godinu kada je u Kopru bio postavljen temelj današnjeg društva i početak bogate istorije razvoja i proizvodnje Tomosovih motocikala. Već iste godine tržištu je ponudio svoje proizvode pod sopstvenom robnom markom TOMOS (isprva su to bili licencirani Steyer-Daimer Puch mopedi).
Dugogodišnji uspesi na tržištu i zahtevi kupaca doveli su do razvoja modernih mopeda sa jednostavnim dizajnerskim stilom, jednostavnim održavanjem i pre svega praktičnošću kako za gradskog čoveka tako i za porodicu sa sela. Tomosovi mopedi su ubrzo počeli da osvajaju tržišta izvan Slovenije, pre svega Holandiju i Sjedinjene Američke Države.

Related Articles